Programmamanagement

Onderzoek hebben we gedaan en het beleid is opgesteld. Eindelijk is duidelijk waar de behoefte ligt en waar rendement te behalen is. Maar dan, hoe gaan we concreet invulling geven hieraan? En wie gaat de kar trekken om doelen te behalen en voortgang te meten?

DiFfit neemt hier graag de rol van programmamanager voor rekening. Het invulling geven aan een jaarplanning, het zoeken naar passende activiteiten en trainingen, contracteren van de geselecteerde onderdelen, uitnodigen en enthousiasmeren van medewerkers en bijhouden van de budgetten vallen allemaal onder de verantwoordelijkheden van een programmamanager. Dit kan met een paar uur per week aandacht maar ook door een full-time collega van DiFfit in te zetten in de rol van programmanager.

“Een programma wat echt aansluit op waar medewerkers behoefte aan hebben is dé aftrap van inzetbaar zijn en blijven.”

Wij hebben veel ideeën over programma’s waarbij actieve, praktische-, theoretische maar altijd leuke en nuttige onderdelen elkaar afwisselen.

Meer weten? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!