SERVICE FROM THE EXPERTS

DUURZAAM INZETBAAR

& FINANCIEEL FIT

MEER DAN 20 JAAR ERVARING

Over ons & wat we doen voor jou, met meer dan 20 jaar ervaring!

DiFfit ondersteunt werkgevers in haar beleid op het meest waardevolle kapitaalgoed van een onderneming: haar werknemers. Met onderzoek, advies en trainingen gericht op onder andere financiële fitheid van werknemers, als een onderdeel van duurzame inzetbaarheid, gebruiken wij onze kennis en ervaring om in- en uitstroom van personeel en daarmee hoge kosten te beperken.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, bewindvoering, curatele en budgetbeheer zijn wij expert in ons vakgebied. Waarom? Wij willen met eenvoudige tools en ondersteuning voorkomen dat financiële onrust een leven gaat beheersen. Ons uitgangspunt is dat goed werkgeverschap, zelfredzame werknemers en een goede relatie tussen werkgever en werknemer bijdragen aan winstmaximalisatie en werk leuker maken.

Financiële Fitheid Werknemers

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Regiemodel

Financiële Fitheid van jouw werknemers

Geldzorgen en financiële vraagstukken onder werknemers zorgen voor stress, minder productiviteit en uitval. DiFfit heeft jarenlange expertise op het gebied van financiële fitheid en zelfredzaamheid van werknemers én huishoudens. 

Door onze praktische aanpak op dit onderdeel helpen wij u met 365 dagen financieel fitte werknemers op de werkvloer. Door trainingen, inzicht te verschaffen en een breed netwerk van tweedelijns ondersteuning zorgen wij maximaal voor een gezonde financiële situatie en balans tussen de sociale partners.
Op basis van ervaringscijfers afgezet tegen uw situatie maken we inzichtelijk wat het rendement is van deze inspanningen.

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

HRM krijgt een steeds prominentere rol aan de directie tafel. Niet zo gek als we bedenken dat het grootste kapitaalgoed in een onderneming haar mensen zijn. Personeelsadministratie, Werving & Selectie, Contract- & Salarisonderhandelingen, Jaarevaluaties en Persoonlijke ontwikkelplannen dekken de lading niet meer voldoende; we zoeken naar een lange termijn strategie om verloop tegen te gaan en mensen te binden. Duurzame inzetbaarheid is hier het sleutelwoord.

DiFfit stelt samen met werkgever een plan op waarbij we de diverse elementen beoordelen < > op basis van het belang dat ze hebben binnen uw organisatie. We zetten hiervoor een DIX-vragenlijst in en bepalen op basis hiervan waar het meeste rendement te halen is en zetten dit uiteen in een helder beleidsplan.

Regiemodel

Wanneer het beleid en het rendement van de diverse onderdelen van duurzame inzetbaarheid helder zijn, biedt DiFfit ontzorging.

In een regiemodel contracteren wij de onderdelen waar budget en aandacht naar toe gaat. DiFfit is hier projectleider en meet voortgang op basis van vooraf bepaalde KPI’s.

Door ons netwerk en uitgebreide kennis van de ‘sociale kaart’ kunnen we per onderdeel acties inzetten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers waarbij er één aanspreekpunt is en gezamenlijke regie het sleutelwoord:

Gezondheid: fysiek & mentaal                     Financiële fitheid
Employability                                              Stress, Burn-out & Werkdruk
Alcohol, drugs & medicijngebruik                Gezonde werkplek & Fysio
Mediation                                                    Arbodiensten

Kennispartners

 

DiFfit staat voor betrokkenheid, delen en transparant werken. Door kennis te delen maken we werken leuk en zijn we samen op de hoogte van wet- en regelgeving, innovatieve concepten en ontwikkelingen in de markt.

Als partner in duurzame inzetbaarheid zijn we aangesloten bij kennisplatforms en geloven in co-creatie.

Ook kennispartner van DiFfit worden? Meld je aan via het aanmeldingsformulier en ontmoet marktpartijen op regelmatige basis!

Vogelwikke 15

 

5236TG ‘s-Hertogenbosch

 

 

 

info@diffit.nl

 

T:  +31 (0)73 8511 868

 

M: +31 (0)6 190 77670

Graag meer informatie ontvangen over DiFfit? Vraag het aan via onderstaand aanvraagformulier!