Klantcases

klantcase onemed

OneMed Nederland onderschrijft het belang van duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers en geeft dit onderwerp een belangrijke plaats geven in haar beleidsplan voor de komende jaren. Als toonaangevende Europese leverancier van medische hulpmiddelen, actief in 12 landen neemt OneMed maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer serieus. “Daar wordt in Nederland nu duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan toegevoegd”, aldus Marijke Meeuwesen, HR Manager bij OneMed.

Samenwerking Diffit

OneMed Nederland heeft voor een brede samenwerking met DiFfit gekozen. Er wordt jaarlijks onderzoek uitgezet en daar wordt vervolgens het programmamanagement op afgestemd. DiFfit heeft hier de rol van programmamanager en is verantwoordelijk dat de onderdelen van het programma op tijd en juist worden ingezet en worden opgevolgd. De OR van de organisatie is nauw betrokken bij de onderdelen van dit programma waardoor het nog beter aansluit op de behoefte onder medewerkers. Doordat de rol en samenwerking met HRM inmiddels duidelijk is binnen de organisatie wordt er met korte lijnen gewerkt en worden snel passende interventies ingezet wanneer dat oplossingen biedt om een collega te ondersteunen en fit en tevreden aan de slag te houden.

Gewaardeerde medewerkers, blije klanten

Door het ondersteunen van medewerkers waar nodig wordt niet alleen verzuim en uitval voorkomen maar gaat de medewerkerstevredenheid omhoog. “Dit gunstig effect vertaald zich uiteindelijk in klanttevredenheid, aldus Manuela de Jongste. Zo dragen we bij aan bedrijfsdoelstellingen en werken we aan een duurzame en effectieve organisatie.

 

” Daar wordt in Nederland duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan toegevoegd.

klantcase van neynsel

DiFfit start project financieel fitte medewerkers bij Van Neynsel. Zorgorganisatie Van Neynsel staat hiermee pal voor haar medewerkers en gaat een lastig onderwerp niet uit de weg. Een prachtig voorbeeld van een zorgorganisatie waar duurzame inzetbaarheid van medewerkers breed gedragen wordt en DiFfit dit hoog renderend onderdeel gaat invullen met Van Neynsel voor medewerkers.

Sterk in je werk-week

Zorgorganisatie Van Neynsel wil een taboe doorbreken en biedt medewerkers de gelegenheid om te praten over hun financiële problemen en zorgen.

Dit is initieel opgestart in het kader van de Sterk in je werk-week waarin 46 zorg- en welzijnsorganisaties allerlei activiteiten voor medewerkers in de zorg organiseren. Activiteiten onder meer om fit en gezond aan het werk te blijven. 

Veel mensen met geldzorgen

Van Neynsel reageert met het plan op landelijke cijfers, onder andere van het Nibud, dat ondanks de flink groeiende economie veel mensen nog geldzorgen hebben. En dat kunnen dus best een aantal eigen werknemers zijn, denken ze bij van Neynsel. ,,Mensen denken vaak ten onrechte dat hun werkgever alleen behulpzaam is als ze goed presteren. Wij willen juist meedenken als iemand financiële zorgen heeft”, zegt adviseur P & O Jeroen van Wanrooij.  ,,Geldzorgen hebben een grote impact op onze gezondheid. Piekeren, minder geconcentreerd je werk kunnen doen, stress. Door niets te doen verslechtert de situatie”, is de ervaring. 

Van Neynsel stelt hiervoor de helpdesk voor medewerkers van DiFfit  beschikbaar waar zij met een extern adviseur in contact kunnen komen, zodat de privacy gewaarborgd is. Medewerkers kunnen hier terecht met vragen of zorgen over financiën en waar nodig kan een interventie ingezet worden om een collega concreet te ondersteunen bij financiële zorgen of problemen. 

” Wij willen juist meedenken als iemand financiële zorgen heeft.