Extern vertrouwenspersoon

Wat houdt onze dienstverlening in?

Als externe vertrouwenspersoon zijn wij er om een luisterend oor te bieden aan medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van ongewenste omgangsvormen. Onze rol is het creëren van een veilige ruimte waar medewerkers vrijuit kunnen spreken, zonder angst voor repercussies.

Wij zijn er niet alleen om te luisteren, maar ook om te begeleiden en te adviseren bij het vinden van passende oplossingen. Onze ervaren professionals zijn getraind om onpartijdig en objectief te handelen, waarbij zij altijd de belangen van alle betrokkenen in overweging nemen.

Waarom kiezen voor een LVV-geaccrediteerde partner?

Onze vertrouwenspersonen zijn LVV-geaccrediteerd. Dit betekent dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en ethische richtlijnen in ons vakgebied. LVV-accreditatie staat garant voor:

1. Professionaliteit

Onze externe vertrouwenspersonen hebben een gedegen opleiding en training genoten, waardoor ze beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden om hun rol effectief te vervullen.

2. Onafhankelijkheid

Als LVV-geaccrediteerde partner waarborgen wij een onafhankelijke en neutrale benadering. Dit is cruciaal om het vertrouwen van alle betrokken partijen te behouden.

3. Vertrouwelijkheid

Wij hechten enorm aan de vertrouwelijkheid van de informatie die met ons wordt gedeeld. Onze LVV-accreditatie onderstreept ons engagement om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

4. Continuïteit

Als LVV-geaccrediteerde partner zorgen wij ervoor dat onze externe vertrouwenspersonen regelmatig bijscholing en training ontvangen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV)

De Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) is een organisatie die zich inzet voor de professionalisering en kwaliteitsborging van vertrouwenspersonen in Nederland. De LVV staat voor diverse kernwaarden en doelen die bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving. Hier zijn enkele belangrijke aspecten waar de LVV voor staat:

1. Professionaliteit

De LVV streeft ernaar om de professionaliteit van vertrouwenspersonen te waarborgen. Dit omvat het promoten van hoogwaardige opleidingen, trainingen en continue professionele ontwikkeling voor vertrouwenspersonen.

2. Ethische Gedragscode

De LVV heeft een ethische gedragscode opgesteld waaraan vertrouwenspersonen zich dienen te houden. Deze code omvat richtlijnen voor integriteit, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en respect.

3. Kwaliteitsstandaarden

De LVV stelt hoge kwaliteitsstandaarden vast voor de dienstverlening van vertrouwenspersonen. Dit omvat criteria voor kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, met als doel een consistente en effectieve ondersteuning van medewerkers binnen organisaties.

4. Accreditatie

De LVV biedt accreditatie aan vertrouwenspersonen die voldoen aan de gestelde normen en kwalificaties. Een LVV-geaccrediteerde vertrouwenspersoon heeft aangetoond te beschikken over de vereiste competenties en staat garant voor professionaliteit en kwaliteit.

5. Kennisdeling en Netwerken

De LVV fungeert als platform voor vertrouwenspersonen om kennis en ervaringen te delen. Door netwerkmogelijkheden en het organiseren van evenementen draagt de LVV bij aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

6. Belangenbehartinging

De LVV behartigt de belangen van vertrouwenspersonen op nationaal niveau. Dit omvat onder andere het bevorderen van erkenning van het beroep, het bijdragen aan wet- en regelgeving en het pleiten voor de rol van de vertrouwenspersoon binnen organisaties.

Meer weten? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!

 

Kies voor DiFfit als uw externe vertrouwenspersoon en investeer in een veilige en gezonde werkomgeving voor uw medewerkers. Wij staan klaar om u te ondersteunen en ene positieve bijdrage ten leveren aan het welzijn van uw organisatie.

6 + 11 =