“Leuk, het is bijna weer prinsjesdag. Dat gaat toch over geld?’’ 

Ja dat klopt, voor een groot deel wel. Vanwege die miljoenennota enzo.  En dus belangrijk. Want geld: je hebt er je hele leven mee te maken. Jong, oud, aan het werk, gepensioneerd of nog in de schoolbanken. In alle facetten van ons leven speelt geld een rol.  

Kostenstijgingen
We hebben verschillende kostenstijgingen gehad in afgelopen jaren en deze raken iedereen. Maar ook is er hulp geweest. Hulp vanuit de overheid, zoals het energieplafond en verlaging accijns op brandstof. Die laatste liep tot 30 juni van dit jaar en wordt nu weer langzaam verhoogd. Het CPB heeft berekend dat bij een ongewijzigd kabinetsbeleid (bijna) 1 miljoen mensen onder de armoedegrens gaan vallen in 2024. Terwijl de doelstelling van het kabinet is om de huidige cijfers terug te dringen.  

Maatregelen
Er moeten dus maatregelen komen om dit tegen te gaan. En die maatregelen kosten geld, opgeteld enkele miljarden. Daarvoor moet geld gevonden worden. Omdat het kabinet demissionair is moeten ze een ‘beleidsarme’ begroting indienen. Dat wil zeggen dat er geen grote veranderingen kunnen plaatsvinden maar er vooral gedraaid zal worden aan bestaande knoppen. 
Lastenstijging, hogere huurtoeslag en meer kindgebonden budget zijn voorbijgekomen in Den Haag. De eerste levert veel op maar ligt onder vuur. Het Nederlandse fiscale stelsel is ingewikkeld en de voornemens op dit op de schop te nemen stranden vaak op complexe (uitvoerings)vraagstukken.  

Vragen van medewerkers
Niet zo gek dus, dat heel veel medewerkers dagelijks vragen of zorgen hebben over geldzaken. 

Denk dan bijvoorbeeld aan vragen over;  

  • Eerder stoppen met werken, pensioen en AOW 
  • Toeslagen of andere regelingen van de belastingdienst 
  • Een echtscheiding, verhuizing of geboorte van een kind 
  • Het wegvallen van een partner 
  • Inkomensterugval, een tweede ziekte jaar of WIA 
  • Schulden, aanmaningen of een loonbeslag 
  • Inwonende en studerende kinderen 
  • Stijgende kosten en duurdere boodschappen 
  • Energierekeningen of energiebesparende maatregelen en subsidies 

Praten over geldzaken.
“Maar het was toch leuk, Prinsjesdag?”
Ja, hoor toch wel. Want het goede nieuws is dat we in Nederland steeds meer praten over geld. Geld is geen ‘geheimzinnig goed’ meer wat je wél of niet hebt maar gewoon iets wat iedereen nodig heeft. Ook op de werkvloer wordt het meer besproken en steeds meer werkgevers ondersteunende medewerkers bij vragen of zorgen over geldzaken. Waar voorheen bij enquêtes door de werkgever ingevuld werd dat dit ‘privéaangelegenheden’ waren, heerst nu meer de overtuiging dat financiële fitheid een belangrijk onderdeel is van iemands welbevinden. Net zoals fysieke of mentale gezondheid dat zijn.  

Ondersteuning
Bij DiFfit ondersteunen wij dagelijks medewerkers met hun vragen óf zorgen over geldzaken. Mensen zoals wij allemaal, die ergens, op een bepaald moment in hun werkende leven iets willen bespreken. Een vraag hebben, met een zorg zitten, een probleem willen bespreken of een advies kunnen gebruiken.
Dan maakt het niet uit of het om een scheiding, toeslagen, pensioenvragen, eerder stoppen met werken, schulden of een scheefgelopen huishoudbudget gaat. We werken om te leven en als je in je leven een hobbel tegen komt dan moet je op elkaar kunnen rekenen.  

Als je op zó’n moment elkaar ondersteunt, dan zet dat mensen in hun kracht. 

Laat Prinsjesdag en de Miljoenennota maar komen! 
Samen zorgen we voor #Financieel Fitte Medewerkers