Deze week is het de Nationale Vitaliteitsweek 2023. De week kent inmiddels een 9e editie waarin de vitaliteit van medewerkers centraal staat.
Het thema van 2023 is Veerkracht. Het aantal medewerkers dat psychische klachten of stress ervaart groeit nog steeds. Tijdens de Nationale Vitaliteitsweek geven handvatten om te werken aan je eigen veerkracht. DiFfit is ambassadeur van de Nationale Vitaliteitsweek en onderstreept het belang van vitale medewerkers.
Samen zorgen we voor Financieel en Mentaal Fitte Medewerkers!

Vitaliteit, wat is dat eigenlijk?
Definitie: de vitaliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vitali’tɛit]  mate waarin iemand krachtig en energiek is:
Vitaliteit van medewerkers verwijst naar het algehele welzijn en de energie van medewerkers binnen een organisatie. Het houdt in hoe gezond, energiek, gemotiveerd en betrokken medewerkers zich voelen in hun werk en in hun leven in het algemeen.
Vitaliteit van medewerkers omvat zowel fysieke als mentale aspecten en heeft als doel om medewerkers in staat te stellen om op hun best te presteren en zich goed te voelen, zowel op de werkplek als daarbuiten.
Het omvat dus veel meer dan gezond eten, wandelen in je pauze of bijvoorbeeld yoga tijdens je werk. We kunnen vitaliteit van medewerkers opdelen in 8 belangrijke onderdelen:

  1. Fysieke gezondheid: De fysieke gezondheid van medewerkers, inclusief hun fitheid, energieniveaus en het vermogen om fysieke taken uit te voeren.
  1. Mentale welzijn: De psychische gezondheid van medewerkers, inclusief hun veerkracht tegen stress, motivatie, tevredenheid en emotionele stabiliteit.
  1. Motivatie en betrokkenheid: De mate waarin medewerkers gemotiveerd zijn voor hun werk, betrokken zijn bij de organisatie en zich verbonden voelen met haar doelen en waarden.
  1. Werk-privébalans: Het vermogen van medewerkers om werk en persoonlijke verplichtingen in evenwicht te brengen, zodat ze voldoende rust en tijd voor ontspanning hebben.
  1. Sociale interactie: De kwaliteit van sociale interacties op de werkplek, inclusief teamwork, ondersteuning van collega’s en een positieve werkcultuur.
  1. Zingeving en doel: De mate waarin medewerkers het gevoel hebben dat hun werk betekenisvol is en aansluit bij hun persoonlijke doelen en waarden.
  1. Stressmanagement: Het vermogen van medewerkers om stress te beheersen en effectief om te gaan met uitdagingen op het werk en in het leven.
  1. Gezonde levensstijlkeuzes: De keuzes die medewerkers maken met betrekking tot voeding, lichaamsbeweging, slaap en andere levensstijlfactoren die hun algehele welzijn beïnvloeden.

De vitaliteit van medewerkers is van groot belang voor organisaties, omdat vitale medewerkers meer tevreden zijn, beter presteren en minder vatbaar zijn voor verzuim. Bedrijven kunnen verschillende maatregelen en programma’s implementeren om de vitaliteit van hun medewerkers te bevorderen en te behouden, waaronder gezondheidsbevorderingsprogramma’s, flexibele werkculturen en initiatieven gericht op de verbetering van de werkomgeving en de bedrijfscultuur.

Leuke nieuwe inzichten: De Vitaliteitsschijf van vijf
Deze nieuwe schijf, de vitaliteitsschijf, is een integraal vitaliteitsmodel en hulpmiddel dat in één oogopslag laat zien hoe je vitaler kunt leven en aan welke knop je kan ‘draaien’ om dit te bewerkstelligen.

De vitaliteitsschijf is een holistische benadering van het begrip vitaliteit. In deze visie bestaat vitaliteit uit het in cadans zijn van een aantal aspecten: vitalogisch, fysiologisch, psychologisch, ecologisch, filosofisch. Je vitaal voelen is een goede cadans tussen lichaam (fysiologisch), geest (psychologisch), omgeving (ecologisch) en zingeving (filosofisch), het gaat dus om het ontleden van energie.

Wil je hier graag meer over weten of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op!