Bestaanszekerheid.

De miljoenennota tijdens Prinsjesdag was weinig spannend vanwege de ‘beleidsarme’ begroting.  Wat er wél besloten is kan ook nog eens snel veranderen. Er zijn namelijk al snel weer verkiezingen op komst.

Bestaanszekerheid was een belangrijk thema en de politiek is redelijk eensgezind; de afhankelijkheid van toeslagen is te groot om de koopkracht toekomstsbestendig op peil te houden.

Wat kunnen werknemers en werkgevers verwachten? We hebben de belangrijke punten onder elkaar gezet.

Samen zorgen we voor #FinancieelFitteMedewerkers !

Algemeen:

 • Met een nieuw koopkrachtpakket van € 2 miljard worden vooral de lagere inkomens geholpen
 • Gemiddeld gaan we er in koopkracht 1,8% op vooruit: de lage inkomens gaan er 3,6% op vooruit terwijl de hoogste inkomens 3,7% gaan inleveren.
 • Koopkracht verbeterende maatregelen zoals het prijsplafond, de energietoeslag of verlaagde accijns op brandstof lopen af.
 • Ook werkgevers gaan wat merken; de premies voor arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen zoals WAO & WIA gaan wat stijgen.

 

Rijksoverheid

Wat zegt de Rijksoverheid over het koopkrachtpakket? Ze noemen het verbeteren van de koopkracht voor lage inkomens;

 • Het kindgebonden budget gaat omhoog met:
  • voor het 1e kind: maximaal € 750;
  • voor het 2e en volgende kinderen: maximaal € 883;
  • voor kinderen van 12 tot 17 jaar: maximaal € 400;
 • De huurtoeslag stijgt met maximaal € 416;
 • De arbeidskorting gaat omhoog voor werkenden met een laag inkomen;

Door deze maatregelen stijgt het aantal mensen dat in armoede leeft niet. En groeien minder kinderen in armoede op.

 NIBUD

Het Nibud heeft grondig naar de cijfers gekeken en concluderen het volgende.
Daarnaast hebben zij opnieuw een handige tool middels de koopkrachtberekenaar om te bekijken wat jij er in jouw situatie in koopkracht voor- of achteruit op gaat.

Beleid
Door de hoge inflatie worden de meeste belastingschijven en heffingskortingen met 10 procent geïndexeerd (verhoogd). Een uitzondering is de grens van de 2ᵉ belastingschijf. Die wordt slechts beperkt geïndexeerd waardoor mensen vanaf de AOW-leeftijd, geboren na 1 januari 1946, eerder in een zwaarder belaste schijf vallen.
Verder gaat de maximale arbeidskorting bij het tweede afbouwpunt extra omhoog en gaat de zelfstandigenaftrek omlaag.
Vanaf januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon gebaseerd op een 36-urige werkweek in plaats van 40 uur. Dat kan een forse vooruitgang zijn voor werknemers die meer dan 36 uur werken en het minimumloon verdienen.

Deze maatregelen zie je in januari 2024 direct terug op je loonstrook of op het betaaloverzicht van je uitkering of aanvullende pensioen.

Kindgebonden budget en huurtoeslag stijgen, zorgtoeslag daalt
Het kindgebonden budget gaat voor de meeste huishoudens omhoog. Het maximale bedrag per kind gaat naar € 203 per maand voor ieder kind. Daarnaast gaat het bedrag voor kinderen van 12 t/m 15 jaar naar € 57 per maand en voor kinderen van 16 t/m 17 jaar naar € 77 per maand. Het extra bedrag voor alleenstaande ouders gaat naar € 290 per maand.

De maximale huurtoeslag bij een laag inkomen gaat € 30 tot € 50 per maand omhoog. Dit is afhankelijk van de hoogte van de huur en de samenstelling van je huishouden. Bij een hoger inkomen zal de stijging lager uitvallen.

De maximale zorgtoeslag bij een laag inkomen gaat € 20 tot € 30 per maand omlaag. Bij hogere inkomens kan de daling lager uitvallen.

De energietoeslag van € 1300 voor 2023 voor financieel kwetsbare huishoudens vervalt in 2024. Veel gemeenten hebben een deel (€ 500) van die € 1300 al in 2022 uitgekeerd.

Minimumloon en uitkeringen stijgen
Het bruto minimumloon gaat met 6,8 procent omhoog.
De uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de bijstand, de Wajong en de AOW, stijgen daardoor ook.
Voor de netto bijstandsuitkering betekent dat een stijging van € 130 per maand voor gehuwden/samenwonenden en € 90 per maand voor alleenstaanden.
De aanvullende pensioenen worden gemiddeld genomen geïndexeerd (verhoogd) met 2,1 procent.

Prijzen
Het overheidsbeleid is niet het enige dat verandert. In de koopkracht wordt ook rekening gehouden met prijsstijgingen. Dit zijn verwachtingen. Het is immers vooraf niet zeker hoe hoog de prijzen zullen stijgen. De laatste inschatting van het Centraal Planbureau is dat de prijzen in 2024 met gemiddeld 3,6 procent zullen stijgen.

Daarnaast stijgt de premie voor de basiszorgverzekering naar verwachting gemiddeld met € 12 per maand.

Lonen
Met de beleidsveranderingen en de prijsstijgingen zijn we er nog niet. De meeste mensen die in loondienst werken, profiteren volgend jaar waarschijnlijk van de verhoging van het cao-loon. De verwachting is dat de lonen volgend jaar gemiddeld met 5,2 procent zullen stijgen.

Net als de prijsstijgingen is dit een gemiddelde. Niet iedereen krijgt evenveel, en ook niet direct vanaf de maand januari. Er zijn ook groepen waar het cao-loon niet stijgt. Zelfstandigen moeten zelf een tarief vaststellen.

Bij een gemiddelde loonstijging van 5,2 procent en een verwachte prijsstijging van 3,6 procent, stijgt de koopkracht van de 117 voorbeeldhuishoudens gemiddeld met 2,3 procent (het varieert van -4,3 procent tot 6,9 procent).