SERVICE FROM THE EXPERTS

DUURZAAM INZETBAAR

& FINANCIEEL FIT

MEER DAN 20 JAAR ERVARING

Over ons & wat we doen voor jou, met meer dan 20 jaar ervaring!

DiFfit ondersteunt werkgevers in haar beleid op het meest waardevolle kapitaalgoed van een onderneming: haar werknemers. Met onderzoek, advies en trainingen gericht op onder andere financiële fitheid van werknemers, als een onderdeel van duurzame inzetbaarheid, gebruiken wij onze kennis en ervaring om in- en uitstroom van personeel en daarmee hoge kosten te beperken.

Met meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, bewindvoering, curatele en budgetbeheer zijn wij expert in ons vakgebied. Waarom? Wij willen met eenvoudige tools en ondersteuning voorkomen dat financiële onrust een leven gaat beheersen. Ons uitgangspunt is dat goed werkgeverschap, zelfredzame werknemers en een goede relatie tussen werkgever en werknemer bijdragen aan winstmaximalisatie en werk leuker maken.

Financiële Fitheid Werknemers

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Regiemodel

Financiële Fitheid van jouw werknemers

Geldzorgen en financiële vraagstukken onder werknemers zorgen voor stress, minder productiviteit en uitval. DiFfit heeft jarenlange expertise op het gebied van financiële fitheid en zelfredzaamheid van werknemers én huishoudens. 

Door onze praktische aanpak op dit onderdeel helpen wij u met 365 dagen financieel fitte werknemers op de werkvloer. Door trainingen, inzicht te verschaffen en een breed netwerk van tweedelijns ondersteuning zorgen wij maximaal voor een gezonde financiële situatie en balans tussen de sociale partners.
Op basis van ervaringscijfers afgezet tegen uw situatie maken we inzichtelijk wat het rendement is van deze inspanningen.

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

HRM krijgt een steeds prominentere rol aan de directie tafel. Niet zo gek als we bedenken dat het grootste kapitaalgoed in een onderneming haar mensen zijn. Personeelsadministratie, Werving & Selectie, Contract- & Salarisonderhandelingen, Jaarevaluaties en Persoonlijke ontwikkelplannen dekken de lading niet meer voldoende; we zoeken naar een lange termijn strategie om verloop tegen te gaan en mensen te binden. Duurzame inzetbaarheid is hier het sleutelwoord.

DiFfit stelt samen met werkgever een plan op waarbij we de diverse elementen beoordelen < > op basis van het belang dat ze hebben binnen uw organisatie. We zetten hiervoor een DIX-vragenlijst in en bepalen op basis hiervan waar het meeste rendement te halen is en zetten dit uiteen in een helder beleidsplan.

Regiemodel

Wanneer het beleid en het rendement van de diverse onderdelen van duurzame inzetbaarheid helder zijn, biedt DiFfit ontzorging.

In een regiemodel contracteren wij de onderdelen waar budget en aandacht naar toe gaat. DiFfit is hier projectleider en meet voortgang op basis van vooraf bepaalde KPI’s.

Door ons netwerk en uitgebreide kennis van de ‘sociale kaart’ kunnen we per onderdeel acties inzetten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers waarbij er één aanspreekpunt is en gezamenlijke regie het sleutelwoord:

Gezondheid: fysiek & mentaal                     Financiële fitheid
Employability                                              Stress, Burn-out & Werkdruk
Alcohol, drugs & medicijngebruik                Gezonde werkplek & Fysio
Mediation                                                    Arbodiensten

Kennispartners

 

DiFfit staat voor betrokkenheid, delen en transparant werken. Door kennis te delen maken we werken leuk en zijn we samen op de hoogte van wet- en regelgeving, innovatieve concepten en ontwikkelingen in de markt.

Als partner in duurzame inzetbaarheid zijn we aangesloten bij kennisplatforms en geloven in co-creatie.

Ook kennispartner van DiFfit worden? Meld je aan via het aanmeldingsformulier en ontmoet marktpartijen op regelmatige basis!

Nieuws

Samenwerking Schuldbemiddeling Nederland
14 augustus 2018, Zwijndrecht

Schuldbemiddeling Nederland en DiFfit zijn een samenwerking gestart! Een samenwerking waar werkgevers en hun medewerkers profijt van hebben.

DiFfit ondersteunt werkgevers (via training en advisering) in hun beleid op Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers en streeft naar financieel fitte medewerkers. Schuldbemiddeling Nederland richt zich op het vlot en duurzaam oplossen van schulden bij medewerkers en komt in 95% van de situaties tot een succesvolle schuldoplossing.

Door de krachten te bundelen, komen we tot een landelijk dekkende totaaloplossing voor werkgevers die begint bij beleidsvorming en probleemsignalering en eindigt met ondersteuning van de medewerkers en een daadwerkelijke schuldoplossing.

Samen helpen we werkgevers door preventie en interventie.

DiFfit opgenomen in Providerboog Poortwachterdirect
17 augustus 2018, Gorinchem

Met trots kunnen wij melden dat DiFfit met haar onderdeel “365 dagen financieel fitte medewerkers” is opgenomen in de providerboog van PoortwachterDirect.
PoortwachterDirect is de eerste SO 9001:2015 gecertificeerde providerboog op gebied van Arbo, Verzuim, Re-integratie én Duurzame Inzetbaarheid van Nederland.

Met de samenwerking biedt PoortwachterDirect nu ook een landelijk dekkende oplossing op het gebied van financiële onrust bij medewerkers. Klanten van PoortwachterDirect kunnen nu direct gebruik maken van de adequate en kwalitatief hoogwaardige trainingen, adviesfunctie voor HRM en preventie-/interventiemogelijkheden van DiFfit.

KIWA Educatie Erkenning
9 april 2018, Rijswijk

Kiwa PE-punten voor bijscholing! De training “365 dagen financiële fitte medewerkers” is door Kiwa Educatie officieel erkend. De naam Kiwa, staat internationaal voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Schuldhulpverleners en Budgetcoaches met een NEN 8048 cetificering kunnen door het volgen van de interactieve training 4 PE-punten (Permanente Educatie) behalen om zodoende te voldoen aan hun jaarlijkse bijscholing.

Eerder ontving de training reeds de accreditatie PBI (Branchevereniging voor profesionele bewindvoerders en inkomensbeheerders) goed voor 4,5 PE punten, wat eens te meer aangeeft dat de training een essentieel onderdeel vormt van Financiële Fitheid en daarmee de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers.

#training #pe #kwaliteit #duurzame inzetbaarheid

https://lnkd.in/gwyhvUM

BPI Accreditatie
17 juli 2018, ‘s-Hertogenbosch

 

BPI geaccrediteerd!

Onze training “365 dagen financieel fitte medewerkers” is vanaf heden geaccrediteerd door de PBI, de Branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.

Alle aangesloten leden kunnen door het volgen van deze interactieve training 4,5 PE-punten (Permanente Educatie) behalen.

Geweldig nieuws…en dit onderstreept hoe belangrijk financieel fitte medewerkers zijn en zet het onderwerp opnieuw duidelijk op de kaart in het kader van duurzame inzetbaarheid.

#training #pe #kwaliteit

https://lnkd.in/gDQvHDq

Vogelwikke 15

 

5236TG ‘s-Hertogenbosch

 

 

 

info@diffit.nl

 

T:  +31 (0)73 8511 868

 

M: +31 (0)6 190 77670

Graag meer informatie ontvangen over DiFfit? Vraag het aan via onderstaand aanvraagformulier!